image

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 11/06/2011 l

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 22/02/2011 l

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 08/03/2011 l

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 05/03/2011 l

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 09/03/2011 l

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 05/03/2011(ಸಿಡಿಮದ್ದು ಮತ್ತು ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಕುರಿತು) l

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 28/02/2011 l

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 24/02/2011 l

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 23/02/2011 l

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 14/02/2011

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 12/02/2011

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 25/01/2011

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 20/01/2011

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 19/01/2011

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 18/01/2011

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 17/12/2010 ಮ. 12.00 ಗಂ.

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 17/01/2011 ಬೆ. 11.00 ಗಂ.

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 15/01/2011

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 05/01/2011 l

ಸಭಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/12/2010

 

 

 

 

 

 

 
Share |
ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ : a

ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ : ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಭಾಗ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ.
ವಿನ್ಯಾಸ   :ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಳಗಾವಿ.