image

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಮುನ್ನುಡಿ

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ

ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನಲೋಡ

 
Share |
ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ : a

ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ : ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಭಾಗ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ.
ವಿನ್ಯಾಸ   :ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಳಗಾವಿ.