ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಗಳು

o ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ
o ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ
o ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಳಗಾವಿ
o ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ
o ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ ಬೆಳಗಾವಿ
o ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ
o ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
o ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ
o ಬೆಳಗಾವಿ ಬಗ್ಗೆ

Best Viewed in latest version of firefox,chrome, Internet Explorer 9 or above with resolution 1024x768.