ಕ್ರ. ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ
ಅತಿರಿಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ)


ಶಿರಸ್ತೇದಾರ
0831-2407274
2
ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ   ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 0831-2407284
3
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿ   ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 0831-2407286
4
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಖಾನಾಪುರ   ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಖಾನಾಪುರ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 08336-222225
5
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ   ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 08333-265036
6
ಬೈಲಹೂಂಗಲ ಉಪ ವಲಯ   ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 08288-233160
7
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೈಲಹೂಂಗಲ   ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೈಲಹೂಂಗಲ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 08288-233452
8
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗೋಕಾಕ್   ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗೋಕಾಕ್ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 08332-225073
9
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸವದತ್ತಿ   ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸವದತ್ತಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 08830-222223
10
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಮದುರ್ಗ   ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಮದುರ್ಗ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 08335-242162
11
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಪ ವಲಯ   ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 08338-272132
12
ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಚಕ್ಕೋಡಿ   ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಚಕ್ಕೋಡಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 08338-272130
13
ತಹಶೀಲ್ಧಾರ ರಾಯಬಾಗ   ತಹಶೀಲ್ಧಾರ ರಾಯಬಾಗ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 08389-225247
14
ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಅಧಣಿ   ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಅಧಣಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 08289-251146

Best Viewed in latest version of firefox,chrome, Internet Explorer 9 or above with resolution 1024x768.