ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ 2013 ಬೆಳಗಾವಿ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಚಿವಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಿ - ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು / ಎದುರು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು.
ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಧೆ - ಹೊಟೇಲ್ ರೂಮ್ ಹಂಚುವಿಕೆ - ಶಾಸಕರು 
ವಸತಿ - ಹೊಟೇಲ್ ರೂಮ್ ಹಂಚುವಿಕೆ - ಶಾಸಕರು - ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು
ವಸತಿ - ರೂಮ್ ಹಂಚುವಿಕೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ / ಐಬಿ / ಹೊಟೇಲ್ - ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕೊಠಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ - ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ , ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ , ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು - ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕೊಠಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ

 

Best Viewed in latest version of firefox,chrome, Internet Explorer 9 or above with resolution 1024x768.